CÁC VẤN ĐỀ GẶP PHẢI KHI NÂNG NGỰC

         Nâng ngực – phương pháp hiện đại nhằm gia tăng bầu ngực bởi các thiết bị nội soi chuyên dụng bằng cách đưa túi ngực đặt vào khoang đặt túi qua đường rạch và kích thước siêu nhỏ. Đây được xem là giải pháp cứu ngu...