Tuyển dụng nhiều vị trí hành chính văn phòng

Không ngừng phát triển và mở rộng khắp cả nước, Tập đoàn TTH Group tuyển dụng bổ sung các nhân sự sau:   03 NV Lễ tân 03 NV Thiết kế 03 NV Marketing online 03 NV Quản trị, thiết kế website   ☑ Nạp hồ sơ về email: phongtt-cskh@tthgroup.vn ☑...