17 năm – 1 chặng đường – 1 hành trình vượt mọi thách thức khẳng định tên tuổi của TTH GROUP trong nền Y Khoa nước nhà!

💐💐💐 Vào ngày 23/11/2019, toàn thể cán bộ nhân viên TTH Group hào hứng chào đón lễ kỷ niệm 17 năm thành lập tập đoàn TTH Group – một sự kiện trọng đại đối với TTH GROUP, với mỗi thành viên. Là lúc chúng ta sum vầy cùng nhau nhìn lại từng bước đi của chúng ta tới ngày hôm nay!

Lịch sử là một dòng chảy nhưng bao giờ cũng có khởi nguồn. Những khởi đầu tốt đẹp từ trí tuệ và nhân văn sẽ hứa hẹn một tương lai tươi sáng, và TTH Group đã có một sự khởi đầu như vậy. Từ phòng khám nha khoa Thái Thượng Hoàng ban đầu khởi nghiệp chỉ với vài ba thành viên, đến nay TTH Group đã có một đội ngũ hùng mạnh hàng trăm nhân viên tại cả ba miền Bắc Trung Nam.

🍀️🍀🍀Chặng đường đi tới thành công của TTH Group ngày hôm nay là chặng đường đầy sự nổ lực, không ngại khó khăn, không ngại thử thách của mỗi cá nhân, mỗi tập thể một lòng hoàn thành từng mục tiêu. Chỉ cần chúng ta tin, chúng ta cố gắng, chúng ta đoàn kết thì mọi khó khăn đều có thể vượt qua.
🎗 Ghi nhận những đóng góp, sự nổ lực của CBNV, tại buổi lễ kỷ niệm cũng là lúc diễn ra lễ trao giải thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích tốt trong năm.

🌹🌹🌹 Xen lẫn trong không khí vui vẻ của buổi lễ là khoảnh khắc lắng đọng cùng nhau ôn lại những hình ảnh làm việc, sinh hoạt tập thể cùng nhau suốt hành trình vừa qua.

Có lẽ trước bầu không khí cảm xúc như vậy, Vị thuyền trưởng của chúng ta – TS. BSCKII Ông Thái Doãn Thắng – Chủ tịch HĐQT – Tổng giám đốc công ty đã rất xúc động chia sẻ những suy nghĩ của ông trong buổi lễ:

“𝑁𝑔𝑎𝑦 𝑙𝑢́𝑐 𝑛𝑎̀𝑦, đ𝑢̛́𝑛𝑔 đ𝑎̂𝑦: 𝑇𝑜̂𝑖 𝑢̛𝑜̛́𝑐 𝑡ℎ𝑜̛̀𝑖 𝑔𝑖𝑎𝑛 𝑑𝑢̛̀𝑛𝑔 𝑙𝑎̣𝑖 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑐ℎ𝑢́𝑡 đ𝑒̂̉ 𝑡𝑜̂𝑖 𝑐𝑜́ 𝑡ℎ𝑒̂̉ 𝑙𝑎̀𝑚 𝑔𝑖̀ 𝑡ℎ𝑒̂𝑚 𝑐ℎ𝑜 𝑇𝑇𝐻 𝐺𝑅𝑂𝑈𝑃, 𝑐𝑢̃𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑢̛ 𝑙𝑎̀𝑚 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑛ℎ𝑖𝑒̂̀𝑢 đ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑡ℎ𝑒̂𝑚 𝑐ℎ𝑜 𝑡𝑎̣̂𝑝 𝑡ℎ𝑒̂̉ 𝑎𝑛ℎ 𝑐ℎ𝑖̣ 𝑒𝑚.
𝑇𝑜̂𝑖 𝑐𝑢̃𝑛𝑔 ℎ𝑖 𝑣𝑜̣𝑛𝑔 𝑡𝑜̂𝑖 𝑐𝑜́ 𝑡ℎ𝑒̂̉ 𝑔𝑖𝑜̉𝑖 𝑔𝑖𝑎𝑛𝑔 ℎ𝑜̛𝑛, 𝑡𝑎̀𝑖 𝑏𝑎 ℎ𝑜̛𝑛 đ𝑒̂̉ 𝑐𝑜́ 𝑡ℎ𝑒̂̉ 𝑑𝑎̂̃𝑛 𝑑𝑎̆́𝑡 𝑇𝑇𝐻 𝐺𝑅𝑂𝑈𝑃 𝑐𝑜́ đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑡ℎ𝑎̀𝑛ℎ 𝑐𝑜̂𝑛𝑔 𝑙𝑜̛́𝑛 𝑙𝑎𝑜 ℎ𝑜̛𝑛, đ𝑒𝑚 𝑙𝑎̣𝑖 𝑡ℎ𝑎̀𝑛ℎ 𝑞𝑢𝑎̉ 𝑔𝑖𝑎́ 𝑡𝑟𝑖̣ 𝑙𝑜̛́𝑛 ℎ𝑜̛𝑛 𝑐ℎ𝑜 𝑡𝑎̣̂𝑝 𝑡ℎ𝑒̂̉ 𝑎𝑛ℎ 𝑐ℎ𝑖̣ 𝑒𝑚 ℎ𝑜̛𝑛 𝑛𝑢̛̃𝑎.
𝑇𝑜̂𝑖 𝑔ℎ𝑖 𝑛ℎ𝑎̣̂𝑛 𝑣𝑎̀ 𝑏𝑖𝑒̂́𝑡 𝑜̛𝑛 𝑡𝑎̂́𝑡 𝑐𝑎̉ 𝑡𝑎̣̂𝑝 𝑡ℎ𝑒̂̉ 𝐶𝐵𝑁𝑉 𝑣𝑎̀ 𝑔𝑖𝑎 đ𝑖̀𝑛ℎ đ𝑎̃ đ𝑜̂̀𝑛𝑔 ℎ𝑎̀𝑛ℎ 𝑐𝑢̀𝑛𝑔 𝑇𝑇𝐻 𝐺𝑅𝑂𝑈𝑃 đ𝑒̂̉ 𝑐𝑜́ đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑡ℎ𝑎̀𝑛ℎ 𝑐𝑜̂𝑛𝑔 𝑛𝑔𝑎̀𝑦 ℎ𝑜̂𝑚 𝑛𝑎𝑦.
𝑉𝑜̛́𝑖 𝑠𝑢̛́ 𝑚𝑒̣̂𝑛ℎ 𝑣𝑖̀ 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑛𝑔𝑎̀𝑛ℎ 𝑌 𝐾ℎ𝑜𝑎 𝑉𝑖𝑒̣̂𝑡 𝑁𝑎𝑚 𝑃ℎ𝑎́𝑡 𝑡𝑟𝑖𝑒̂̉𝑛, 𝑣𝑖̀ 𝑚𝑜̣̂𝑡
𝑐𝑜̣̂𝑛𝑔 đ𝑜̂̀𝑛𝑔 𝑘ℎ𝑜̉𝑒 𝑚𝑎̣𝑛ℎ. 𝐶ℎ𝑎̣̆𝑛𝑔 đ𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 𝑠𝑎̆́𝑝 𝑡𝑜̛́𝑖 𝑐𝑢̉𝑎 𝑐ℎ𝑢́𝑛𝑔 𝑡𝑎 𝑠𝑒̃ 𝑐𝑜́ 𝑛ℎ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑐ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑔𝑎𝑖, 𝑘ℎ𝑜́ 𝑘ℎ𝑎̆𝑛 𝑜̛̉ 𝑝ℎ𝑖́𝑎 𝑡𝑟𝑢̛𝑜̛́𝑐 đ𝑎𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑜̛̀ đ𝑜̛̣𝑖 𝑐ℎ𝑢́𝑛𝑔 𝑡𝑎. 𝑁ℎ𝑢̛𝑛𝑔 𝑡𝑜̂𝑖 𝑐𝑜́ 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑛𝑖𝑒̂̀𝑚 𝑡𝑖𝑛 𝑟𝑎̆̀𝑛𝑔: 𝑠𝑢̛̣ đ𝑜̂̀𝑛𝑔 𝑙𝑜̀𝑛𝑔, đ𝑜𝑎̀𝑛 𝑘𝑒̂́𝑡 𝑐𝑢̉𝑎 𝑡𝑎̣̂𝑝 𝑡ℎ𝑒̂̉ 𝐶𝐵𝑁𝑉 𝑐ℎ𝑢́𝑛𝑔 𝑡𝑎 𝑡ℎ𝑖̀ 𝑐ℎ𝑎̆̉𝑛𝑔 𝑐𝑜́ 𝑔𝑖̀ 𝑐𝑜́ 𝑡ℎ𝑒̂̉ 𝑐𝑎̉𝑛 𝑡𝑟𝑜̛̉ 𝑠𝑢̛̣ 𝑝ℎ𝑎́𝑡 𝑡𝑟𝑖𝑒̂̉𝑛 𝑙𝑜̛́𝑛 𝑚𝑎̣𝑛ℎ 𝑐𝑢̉𝑎 𝑇𝑇𝐻 𝐺𝑅𝑂𝑈𝑃. 𝐺𝑖𝑜̂́𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑢̛ 𝑐𝑎̂𝑢 𝑠𝑙𝑜𝑔𝑎𝑛: “Đ𝑜𝑎̀𝑛 𝑘𝑒̂́𝑡 đ𝑒̂̉ 𝑡ℎ𝑎̀𝑛ℎ 𝑐𝑜̂𝑛𝑔” – “𝑀𝑎̃𝑖 𝑚𝑎̃𝑖 𝑣𝑢̛𝑜̛𝑛 𝑥𝑎”

💗💗💗 Hãy cùng nhìn lại không khí ấm áp đầy áp tiếng cười của buổi lễ kỷ niệm 17 năm thành lập TTH Group nhé!

Nguon: Quynh Vivian

Đăng bởi: admintrator1

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *